Bezpečnosť a dostupnosť dát 2021

Popis akcie

Konferencia sa uskutočnila 20.10.2021 v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central (onsite) a zároveň bola streamovaná (online). Registrovať sa môžete aj dodatočne a zhliadnuť akciu v plnom rozsahu zo záznamu

Konferencia cieli na aktuálne trendy IT bezpečnosti, ochrany a správy dát. Zameriame sa na prevenciu, detekciu a obranu proti kybernetickým útokom, na efektívne riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu a dostupnosť dát aj vyvodzovanie súkromno-právnej a trestno-právnej zodpovednosti z kybernetickobezpečnostných udalostí.

Pre koho je akcia určená: IT profesionáli, IT manažéri, manažéri spoločností zastupujúci súkromný sektor mimo oblasti IT, verejná správa, podnikatelia, konzultanti

Záverečná správa na stiahnutie TU.

Cena

Možnosť výberu onsite alebo online
50 EUR + DPH

Iba online
40 EUR + DPH


Dátum a čas

20/10/2021
09:00 - 12:00h

Miesto

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4

Bratislava

Z programu

Ondrej Kubovič | Najnovšie hrozby zachytené ESET VirusLabom
Zaujímajú vás najnovšie kybernetické hrozby od začiatku roka 2021? Chcete spoznať techniky používané vydieračmi a zločincami stojacimi za ransomware útokmi? Ste zvedaví aké exkluzivity priniesli vybrané sofistikované skupiny? Alebo by ste radi zistili aké rodiny škodlivého kódu ESET detegoval na Slovensku najčastejšie?

Marek Zeman | Riadenie incidentov je komplexný proces zahŕňajúci BCM, IS Security, ICT Risk management aj Disaster recovery
Proces riadenia incidentov už dávno nie je len o odstránení incident. Je to proces, ktorý zahŕňa analýzu, obranu a vyriešenie incidentu, zahŕňajúc aj ďalšie procesy. Príkladom procesov, ktoré musia kooperovať s Bezpečnostným incident manažmentom je komunikácia do vnútra firmy a na klientov, zahrnutie BCM a Disaster recover procedúru.

Miroslav Chlipala | Vyšetrovanie kybernetickej bezpečnostnej udalosti a vyvodzovanie súkromno-právnej a trestno-právnej zodpovednosti
Vyšetrovanie kybernetickej bezpečnostnej udalosti je pre mnoho organizácií síce nová problematika, ale dá sa očakávať jej čoraz častejší výskyt. Pri takýchto udalostiach je dôležitý ľudský faktor. A to nielen na strane útočníka, ale aj na strane osôb v rôznom postavení vo vnútri organizácie. Ako má organizácia postupovať, ak takáto udalosť nastane?

Celý program

Prednášajúci


Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka, a.s.
Mgr. Marek Zeman, PhD. má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET
Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Jindřich Šavel
CEO, Novicom
Jindřich Šavel uplatňuje v Novicomu své 30leté zkušenosti z oblasti návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, tvorby a řízení firemní, produktové i marketingové strategie a budování prodejní sítě. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. V Novicomu pracuje od konce roku 2012, kde nejprve zastával pozici obchodního ředitele, a od května 2020 působí jako CEO.

Aleš Hok
CSO, ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
Aleš Hok je obchodním ředitelem společnosti ZEBRA SYSTEMS. Hlavní doménou Aleše Hoka je zálohování a ochrana dat provozovaných v jakémkoliv prostředí, Disaster Recovery, zajišťování obchodní kontinuity a komplexní kybernetická ochrana.

Miroslav Chlipala
Riadiaci partner a advokát | BCH Advokáti Chlipala
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M. je advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Získal certifikát Rady Európy „Kybernetická kriminalita a elektronické dôkazy“. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobom pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a následne na Fakulte práva PEVŠ. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Ondrej Kubovič
Špecialista pre digitálnu bezpečnosť, ESET
Ondrej Kubovič, v ESETe pôsobí viac ako štyri roky na pozícii špecialistu pre digitálnu bezpečnosť. Jeho úlohou je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o kybernetických hrozbách. Prezentuje tiež výsledky výskumu ESET VirusLabu v médiách a na rôznych bezpečnostných podujatiach, vrátane konferencií s celosvetovou účasťou ako sú InfoSecurity či Mobile World Congress. Predtým sedem rokov pracoval v slovenských médiách, kde sa venoval témam ako IT bezpečnosť, obrana či vnútorná bezpečnosť.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.