Bezpečnosť a dostupnosť dát 2021

Prednášajúci


Ondrej Kubovič
Špecialista pre digitálnu bezpečnosť, ESET

Ondrej Kubovič

Ondrej Kubovič, v ESETe pôsobí viac ako štyri roky na pozícii špecialistu pre digitálnu bezpečnosť. Jeho úlohou je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o kybernetických hrozbách. Prezentuje tiež výsledky výskumu ESET VirusLabu v médiách a na rôznych bezpečnostných podujatiach, vrátane konferencií s celosvetovou účasťou ako sú InfoSecurity či Mobile World Congress. Predtým sedem rokov pracoval v slovenských médiách, kde sa venoval témam ako IT bezpečnosť, obrana či vnútorná bezpečnosť.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET

Ondrej Krajč

Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Aleš Hok
CSO, ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.

Aleš Hok

Aleš Hok je obchodním ředitelem společnosti ZEBRA SYSTEMS. Hlavní doménou Aleše Hoka je zálohování a ochrana dat provozovaných v jakémkoliv prostředí, Disaster Recovery, zajišťování obchodní kontinuity a komplexní kybernetická ochrana.

Jindřich Šavel
CEO, Novicom

Jindřich Šavel

Jindřich Šavel uplatňuje v Novicomu své 30leté zkušenosti z oblasti návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, tvorby a řízení firemní, produktové i marketingové strategie a budování prodejní sítě. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. V Novicomu pracuje od konce roku 2012, kde nejprve zastával pozici obchodního ředitele, a od května 2020 působí jako CEO.

Jan Kozák
AXENTA a.s.

Aleš Staněk
vedúci bezpečnostného dohľadového centra Juhomoravského kraja

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka, a.s.

Marek Zeman

Mgr. Marek Zeman, PhD. má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.

Miroslav Chlipala
Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala

Miroslav Chlipala

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s 18-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, open source, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti duševného vlastníctva a IT práva a telekomunikácií. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Pôsobí ako pedagóg na Fakulte práva PEVŠ, predtým dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.