Konferencia cieli na aktuálne trendy bezpečnosti, ochrany a správy dát. Prinesie podrobné informácie o súčasných európskych i národných právnych normách ovplyvňujúcich prácu s dátami, akými sú Zákon o kybernetickej bezpečnosti, smernica NIS a General Data Protection Regulation (GDPR). Zameria sa tiež na prax riadenie rizík v kontexte bezpečnostnej legislatívy.