Bezpečnosť a dostupnosť dát | Konference
Bezpečnosť a dostupnosť dát

Popis akcie

Konferencia cieli na aktuálne trendy IT bezpečnosti, ochrany a správy dát. Zameriame sa na obranu proti kybernetickým útokom, využitie umelej inteligencie v detekcii hrozieb, zvýšenie bezpečnosti firemnej infraštruktúry a detekciu a response incidentov.

Konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát prináša unikátnu platformu pre diskúsiu aktuálnych tém nielen z oblasti IT bezpečnosti. Hojne vyhľadávaná akcie zo strany partnerov ako aj odbornej verejnosti, vystúpenie popredných odborníkov z praxe i z akademického prostredia, praktické ukážky, prípadové štúdie.

Konferencia sa uskutoční v online podobe. Pre registrovaných účastníkov bude k dispozícii aj záznam akcie.

Pre koho je akcia určená: IT profesionáli, IT manažéri, manažéri spoločností zastupujúci súkromný sektor mimo oblasti IT, verejná správa, podnikatelia, konzultanti

Záverečná správa na stiahnutie TU.

Cena

30€ + 21% DPH


Dátum a čas

20/10/2020
09:00 - 13:00h

Miesto

online

Z programu

Ondrej Krajč | Ochrana firemnej infraštruktúry pomocou pokročilých technológií a nových ESET riešení v aktuálnej dobe
V prezentácii sa zameriame na to, ako je možné v rámci ochrany svojej infraštruktúry efektívne bojovať proti aktuálnym nástrahám kyber zločincov. Predstavíme možnosti pokročilých detekčných technológií a nových riešení ESET, ktoré dokážu odhalovať či už moderné alebo ťažko odhaliťelné hrozby parazitujúce vo firemných infraštrukturách.

Marek Zeman | Riziká informačnej bezpečnosti, hybná sila rozvoja podniku
Predstavíme nové chápanie rizík informačnej bezpečnosti v kontexte spoločnosti. Ukážeme platformu na ktorej sú riziká predstavované a spracovávané. Zadefinujeme priestor, v ktorom riziká predstavujú hybnú silu pre zmeny a zlepšovania. Načrtneme ďalší trend do budúcnosti.

Miroslav Chlipala | Právne riziká a povinnosti pri riadení dodávateľov
V modernej organizácii sú dodávatelia kľúčovým zdrojom bezpečnostného aj právneho rizika, preto sú predmetom právnej regulácie. Povinnosť vykonávať due diligence a audit dodávateľov vyplýva z GDPR a ešte podrobnejšie povinnosti v oblasti riadenia dodávateľov upravuje zákon o kybernetickej bezpečnosti. Vzťahy s dodávateľmi tiež prinášajú právne riziká spojené s neplnením zmluvy, napríklad výpadky služieb a nevymáhateľnosť zmluvných nárokov. Príspevok predstaví hlavné povinnosti v oblasti riadenia dodávateľov a tiež odporúčania ako všeobecne pomocou dobre pripravených zmlúv čeliť právnym rizikám, ktoré dodávatelia predstavujú.

Prednášajúci


Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET
Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Ondřej Kubeček
obchodní ředitel, System4u
Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 15 let se věnuje problematice Enterprise Mobility a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u stále jedničkou na trhu EMM.

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka
Vyštudoval odbor numerická analýza a optimalizácia a odbor finančná a poistná matematika na fakulte matematiky a fyziky Univerzity Komenského. V súčasnosti pokračuje na externom doktorandskom štúdiu na katedre Religionistiky Univerzity Komenského. Má mnohoročné skúsenosti v budovaní a navrhovaní informačných systémov a ich ochrany v bankovom sektore. V Tatra banke, a.s. pracuje od roku 1998, na začiatku v oblasti dátových skladov, neskôr ako hlavný administrátor databáz. Bezpečnosti IS sa venuje od roku 2002. V roku 2008 sa stal vedúcim oddelenia bezpečnosti a nových technológii (CISO). Hlavnou úlohou je návrh, ochrana a implementácia bezpečnostných systémov. V poslednom období sa zameriava na procesné riadenie bezpečnosti a zvyšovanie bezpečnostného povedomia. V rámci akademickej sféry sa venuje analýze a spracovaniu neštruktuovaných dát (data mining), špeciálne z internetových zdrojov, zameraných na súčasnú náboženskú, kmeńovú a politickú situáciu v Blízkom východe.

Miroslav Chlipala
partner, Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s viac ako 15-ročnou praxou so zameraním na IT právo, softvérové právo, právne aspekty cloudu, ochranu osobných údajov, startupové právo a transfer technológií. Advokátska kancelária pod jeho vedením je opakovane vyhlasovaná za Právnickú firmu roka IP/IT/telco ako odporúčaná kancelária. Každoročne patrí medzi spíkrov FORBES Global: Technológie: Inovácie v biznise. Pôsobí ako národný právny garant pre združenie EuroCloud.org. Je členom združenia Data Privacy Compliance, ktoré združuje právnych expertov z viac ako 32 krajín sveta. Je autorom publikácie Cloud Privacy Check Country Report Slovakia. Pôsobí ako člen StarAudit Advisory Board. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti IT práva s dôrazom na logické prepojenie práva a technológií. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva Slovenskej advokátskej komory alebo na najvýznamnejšej slovenskej odbornej konferencii z oblasti IT práva, na ktorej sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU v Bratislave. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Jozef Kačala
Sales engineer pro EMEA a APAC, GFI Software
Jozef Kačala pracuje v spoločnosti GFI na pozícii Sales Engineer pre regióny EMEA a APAC. Hlavnou náplňou jeho práce je komunikácia so zákazníkmi, konzultácie pri nasadení produktov v oblasti IT komunikácie a bezpečnosti. V súčasnosti sa zaoberá vplyvom rôznych druhov aplikácií na firemní bezpečnosť s ohľadom na to, akým najlepším spôsobom firemnú sieť zabezpečiť.

Petr Kuboš
Enterprise Sales Manager, Kaspersky
Petr Kuboš má dlhoročné skúsenosti v obchodných pozíciách IT a Telco spoločností. V Kaspersky pôsobí 5 rokom na pozícii Enterprise Sales Managera pre Českú republiku a Slovensko a jeho zodpovednosťou je rozvoj a uzatváranie obchodných príležitostí týkajúcich sa komplexných bezpečnostných riešení pre segment Enterprise.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Ďalšie akcie usporiadateľa

Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Document Management Conference SK
 • Automatizované vyťažovanie dokumentov
 • Problematika home-office
 • Elektronické právne konanie
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

03/11/2020

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • První zkušenosti z implementace BI
 • Role service providerů
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

22/09/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Elektronizace veřejné správy
 • Elektronické právní jednání v HR
 • Bankovní identita
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Bankovní identita srozumitelně a prakticky
 • Napojení na NIA a základní registry
 • BankID pro soukromý sektor
 • Potenciál pro digitalizaci firem
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
IT Security Workshop
IT Security Workshop

26/05 - 28/05/2020

online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Umělá inteligence v detekci hrozeb
 • Řízení rizik
Document Management Conference
Document Management Conference

12/05/2020

online

 • Digitalizace procesů
 • Elektronické právní jednání
 • Moderní ECM systémy
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ
Umíme důvěryhodně úřadovat?
Umíme důvěryhodně úřadovat?

28/01/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Přehled nové legislativy
 • Digitální kontinuita úřadu
 • Nesprávný úřední postup
Data Management Workshop
Data Management Workshop

09/10/2019

Konferenční centrum City, Praha

 • Efektivní správa dat
 • Zabezpečení dat
 • Právní rámec práce s daty

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.