Bezpečnosť a dostupnosť dát | Konference
Bezpečnosť a dostupnosť dát

Popis akcie

Konferencia sa uskutočnila 20.10.2021 v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central (onsite) a zároveň bola streamovaná (online). Registrovať sa môžete aj dodatočne a zhliadnuť akciu v plnom rozsahu zo záznamu

Konferencia cieli na aktuálne trendy IT bezpečnosti, ochrany a správy dát. Zameriame sa na prevenciu, detekciu a obranu proti kybernetickým útokom, na efektívne riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu a dostupnosť dát aj vyvodzovanie súkromno-právnej a trestno-právnej zodpovednosti z kybernetickobezpečnostných udalostí.

Pre koho je akcia určená: IT profesionáli, IT manažéri, manažéri spoločností zastupujúci súkromný sektor mimo oblasti IT, verejná správa, podnikatelia, konzultanti

Záverečná správa na stiahnutie TU.

Cena

Možnosť výberu onsite alebo online
50 EUR + DPH

Iba online
40 EUR + DPH


Dátum a čas

20/10/2021
09:00 - 12:00h

Miesto

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4

Bratislava

Z programu

Ondrej Kubovič | Najnovšie hrozby zachytené ESET VirusLabom
Zaujímajú vás najnovšie kybernetické hrozby od začiatku roka 2021? Chcete spoznať techniky používané vydieračmi a zločincami stojacimi za ransomware útokmi? Ste zvedaví aké exkluzivity priniesli vybrané sofistikované skupiny? Alebo by ste radi zistili aké rodiny škodlivého kódu ESET detegoval na Slovensku najčastejšie?

Marek Zeman | Riadenie incidentov je komplexný proces zahŕňajúci BCM, IS Security, ICT Risk management aj Disaster recovery
Proces riadenia incidentov už dávno nie je len o odstránení incident. Je to proces, ktorý zahŕňa analýzu, obranu a vyriešenie incidentu, zahŕňajúc aj ďalšie procesy. Príkladom procesov, ktoré musia kooperovať s Bezpečnostným incident manažmentom je komunikácia do vnútra firmy a na klientov, zahrnutie BCM a Disaster recover procedúru.

Miroslav Chlipala | Vyšetrovanie kybernetickej bezpečnostnej udalosti a vyvodzovanie súkromno-právnej a trestno-právnej zodpovednosti
Vyšetrovanie kybernetickej bezpečnostnej udalosti je pre mnoho organizácií síce nová problematika, ale dá sa očakávať jej čoraz častejší výskyt. Pri takýchto udalostiach je dôležitý ľudský faktor. A to nielen na strane útočníka, ale aj na strane osôb v rôznom postavení vo vnútri organizácie. Ako má organizácia postupovať, ak takáto udalosť nastane?

Celý program

Prednášajúci


Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka, a.s.
Mgr. Marek Zeman, PhD. má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET
Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Jindřich Šavel
CEO, Novicom
Jindřich Šavel uplatňuje v Novicomu své 30leté zkušenosti z oblasti návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, tvorby a řízení firemní, produktové i marketingové strategie a budování prodejní sítě. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. V Novicomu pracuje od konce roku 2012, kde nejprve zastával pozici obchodního ředitele, a od května 2020 působí jako CEO.

Aleš Hok
CSO, ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
Aleš Hok je obchodním ředitelem společnosti ZEBRA SYSTEMS. Hlavní doménou Aleše Hoka je zálohování a ochrana dat provozovaných v jakémkoliv prostředí, Disaster Recovery, zajišťování obchodní kontinuity a komplexní kybernetická ochrana.

Miroslav Chlipala
Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s 18-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, open source, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti duševného vlastníctva a IT práva a telekomunikácií. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Pôsobí ako pedagóg na Fakulte práva PEVŠ, predtým dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Ondrej Kubovič
Špecialista pre digitálnu bezpečnosť, ESET
Ondrej Kubovič, v ESETe pôsobí viac ako štyri roky na pozícii špecialistu pre digitálnu bezpečnosť. Jeho úlohou je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o kybernetických hrozbách. Prezentuje tiež výsledky výskumu ESET VirusLabu v médiách a na rôznych bezpečnostných podujatiach, vrátane konferencií s celosvetovou účasťou ako sú InfoSecurity či Mobile World Congress. Predtým sedem rokov pracoval v slovenských médiách, kde sa venoval témam ako IT bezpečnosť, obrana či vnútorná bezpečnosť.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Ďalšie akcie usporiadateľa

Atestace systémů spisových služeb
 • Legislativní východiska
 • Řešení Ministerstva vnitra
 • Atestace v souladu s normami
Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

22/02/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
 • Škálování a zabezpečení aplikací
IT Security Workshop
IT Security Workshop

22/03/2022

online/onsite - bude upřesněno

 • Nové trendy v ochraně dat
 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Případové studie a ukázky
Cloud Computing Conference
Cloud Computing Conference

17/05/2022

online/onsite - bude upřesněno

 • Multicloud management
 • Cloud ve veřejné správě
 • Kontejnerizace
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

09/11/2021

online

 • Inovace ve finančním sektoru
 • Bankovní identita
 • Kyberbezpečnost
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

12/10/2021

online

 • Příprava atestačních postupů eSSL
 • Převod agendy stavebních úřadů
 • Cloud ve veřejné správě
Cyber Attacks
Cyber Attacks

30/09/2021

Hotel Grandior, Praha

 • Ransomware
 • Phishing
 • DDoS útoky
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
Document Management Conference
Document Management Conference

25/05/2021

online

 • Kancelář v kapse
 • Automatizace procesů
 • Business Continuity and Recovery
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
Důvěryhodná veřejná správa
 • Významné informační systémy dle ZoKB
 • Systémy spisových služeb
 • Změny a vývoj Národního standardu
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.