Bezpečnosť a dostupnosť dát 2022

Popis akcie

Konferencia sa uskutočnila 25.10.2022 v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central (onsite) a zároveň bola streamovaná (online). Registrovať sa môžete aj dodatočne a zhliadnuť akciu v plnom rozsahu zo záznamu

Konferencia cieli na aktuálne trendy IT bezpečnosti, ochrany a správy dát. Zameriame sa na prevenciu, detekciu a obranu proti kybernetickým útokom, na efektívne riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu a dostupnosť dát, , praktické ukážky, prípadové štúdie.

Pre koho je akcia určená: IT profesionáli, IT manažéri, manažéri spoločností zastupujúci súkromný sektor mimo oblasti IT, verejná správa, podnikatelia, konzultanti

Konferencia sa uskutoční v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central a zároveň bude streamovaná (online). Preferovanú formu účasti si môžete zvoliť pri registrácii.

Záverečná správa na stiahnutie TU.

Cena

Záznam: 40€ + DPH


Dátum a čas

25/10/2022
09:00 - 13:30h

Miesto

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4

Bratislava

Z programu

Miroslav Chlipala | O (r)evolúcii ktorú prinesie nová smernica NIS2
Európska komisia dňa 16.12.2020 prijala návrh novej Smernice NIS II, ktorá má pôvodnú Smernicu NIS po štyroch rokoch nahradiť. Dva základné dôvody vzniku Smernice NIS II sú nasledovné: (i) nízka úroveň kybernetickej odolnosti podnikov pôsobiacich v EÚ, (ii) nekonzistentná odolnosť medzi členskými štátmi, nízka úroveň spoločného situačného povedomia a chýbajúca spoločná schopnosť reakcie na krízové situácie. Čo sa v mojom vystúpení dozviete? Či bude Smernica NIS II priamo uplatniteľná na území Slovenskej republiky. Koho sa Smernica NIS II týka. O novej kategorizácii povinných osôb. O bezpečnostných požiadavkách Smernice NIS II. O budúcich zmenách zákona o kybernetickej bezpečnosti. A prečo sa Smernicou NIS II zaoberať už teraz. Viac o tejto téme nájdete na našej špecializovanej stránke, ktoré sa venuje výlučne Smernici NIS II na www.bch.sk/nis-2.

Ondrej Krajč | ESET XDR Platforma ako účinný nástroj na pokročilú ochranu firemnej infraštruktúry a odhaľovanie bezpečnostných rizík
Reagovať na sofistikované útoky a incidenty v rámci infraštruktúry je čoraz náročnejšie. Z tohoto dôvodu je potrebne skĺbiť pokročilé detekčné technológie s odbornými znalosťami čo býva veľká výzva a práve o takejto symbióze je ESET XDR Platforma.

Martin Zikmund | Ako zaistiť bezpečnosť dát v Kubernetes clusteroch a aplikácií v nich bežiacich
Ochrana a bezpečnosť dát je jednou z kľúčových úloh IT oddelenia v podnikoch. Nové technológie ako je napríklad kontajnerizácia a prevádzka aplikácií v rámci Kubernetes clusterov so sebou prináša výzvu, ako zaistiť bezpečnosť dát a aplikácií práve v týchto nových prostrediach. Tradičné IT bezpečnostné nástroje Vám s týmto nepomôžu, pretože „nevidia“ dovnútra Kubernetes clustera a nie sú tak schopní detekovať prípadné hrozby. Predstavíme si nástroj spoločnosti SUSE – NeuVector, ktorý obsahuje unikátne technológie, pomocou ktorých dokáže zaistiť bezpečnosť prevádzky aplikácií vo vnútri ľubovoľného Kubernetes prostredia.

Celý program

Prednášajúci


Rastislav Janota
Riaditeľ, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Rastislav Janota má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas jeho profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti ako v súkromnej sfére tak v štátnej správe, ako na Slovensku tak v rôznych štátoch v zahraničí. Od roku 1.1. 2016 je predsedom novovytvoreného výboru pre kybernetickú bezpečnosť Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. A od 1.7.2016 po nástupe do Národného bezpečnostného úradu riadi oblasť kybernetickej bezpečnosti kde vytvoril a riadi Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Miroslav Chlipala
Riadiaci partner a advokát | BCH Advokáti Chlipala
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M. je advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Získal certifikát Rady Európy „Kybernetická kriminalita a elektronické dôkazy“. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobom pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a následne na Fakulte práva PEVŠ. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET
Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Martin Zikmund
Pre-Sales Manager, Region Central Europe, SUSE
Martin Zikmund pracuje ve společnosti SUSE na pozici Pre-Sales Manager pro region střední Evropy (DE, AT, CH, CZ a SK), kde má na starosti vedení týmu presale konzultantů, jejichž cílem je podpora zákazníků na jejich cestě k digitální transformaci.

Martin Beran
Senior System Engineer, Veeam
Martin Beran pracuje ve společnosti Veeam od října 2013 jako systémový inženýr. Je specialistou na technologie VMware, storage architekturu a technologie používané v datacentrech. Vlastní mnoho profesních certifikací a ocenění společností VMware, NetApp či Oracle. Dříve pracoval jako IT manager ve společnosti Carter a jako konzultant pro datacentra a virtualizaci ve společnosti Simac Technik.

Miroslav Havelka
Riaditeľ odboru vzdelávania, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Ing. Miroslav Havelka je v Kompetenčnom centre zodpovedný za prípravu, realizáciu a zlepšovanie vzdelávacích programov v kybernetickej bezpečnosti. Po 26 rokoch praxe v oblasti IT je jeho súčasným poslaním spájať vo vzdelávaní svety IT, kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o. SK

Už od roku 2000 sa venujeme event manažmentu, za sebou máme stovky realizovaných akcií a pekný riadok spokojných klientov. Rovnako dlho organizujeme odborné IT konferencie, ktoré si kladú za cieľ zoznamovať účastníkov s novinkami v odbore, prípadovými štúdiami i ponukou produktov spoločností.