Bezpečnosť a dostupnosť dát 2022

Program konferencie

09:00 - 09:05
Úvod
09:05 - 09:35
Rastislav Janota | Praktické skúsenosti s bezpečnosťou, teória vs. prax u reálnych organizácii na Slovensku, príklady incidentov a reakcií na ne...
Pojem kybernetická bezpečnosť je dnes veľmi používaný. Médiá, politici, ale aj bežný ľudia. Ale realita je iná. Naozajstná bezpečnosť je často ignorovaná resp. zanedbávaná. Pre štatutárov, majiteľov ale často aj štát je to zbytočný náklad. A potom dodávatelia svojim zákazníkom často ponúkajú zázračné riešenia typu „kúpte túto škatuľu a máte vyriešený problém“ a pri tom intenzívne zavádzajú. A keď príde k reálnemu problému, tak sa všetci čudujú alebo dávajú ruky preč...
Pojem kybernetická bezpečnosť je dnes veľmi používaný. Médiá, politici, ale aj bežný ľudia. Ale realita je iná. Naozajstná bezpečnosť je často ignorovaná resp. zanedbávaná. Pre štatutárov, majiteľov ale často aj štát je to zbytočný náklad. A potom dodávatelia svojim zákazníkom často ponúkajú zázračné riešenia typu „kúpte túto škatuľu a máte vyriešený problém“ a pri tom intenzívne zavádzajú. A keď príde k reálnemu problému, tak sa všetci čudujú alebo dávajú ruky preč...
09:40 - 10:20
Ondrej Krajč | ESET XDR Platforma ako účinný nástroj na pokročilú ochranu firemnej infraštruktúry a odhaľovanie bezpečnostných rizík
Reagovať na sofistikované útoky a incidenty v rámci infraštruktúry je čoraz náročnejšie. Z tohoto dôvodu je potrebne skĺbiť pokročilé detekčné technológie s odbornými znalosťami čo býva veľká výzva a práve o takejto symbióze je ESET XDR Platforma.
Reagovať na sofistikované útoky a incidenty v rámci infraštruktúry je čoraz náročnejšie. Z tohoto dôvodu je potrebne skĺbiť pokročilé detekčné technológie s odbornými znalosťami čo býva veľká výzva a práve o takejto symbióze je ESET XDR Platforma.
10:25 - 10:45
Martin Beran | Bezbolestná ochrana dát s garantovanou obnoviteľnosťou
Predošlé 2 roky dramatického nárastu kybernetických hrozieb nám jasne ukázali, ako je trestuhodne prehliadaný správny výber, nasadenie a prevádzka zálohovacieho riešenia. V tejto stručnej prezentácii si povieme o základných 5 vlastnostiach, ktoré musí moderné zálohovacie riešenie spĺňať a o 5 pravidlách jeho správneho nasadenia na zabezpečenie garantovanej obnoviteľnosti dát bez ohľadu na príčinu potreby obnovy.
Predošlé 2 roky dramatického nárastu kybernetických hrozieb nám jasne ukázali, ako je trestuhodne prehliadaný správny výber, nasadenie a prevádzka zálohovacieho riešenia. V tejto stručnej prezentácii si povieme o základných 5 vlastnostiach, ktoré musí moderné zálohovacie riešenie spĺňať a o 5 pravidlách jeho správneho nasadenia na zabezpečenie garantovanej obnoviteľnosti dát bez ohľadu na príčinu potreby obnovy.
10:45 - 11:05
Prestávka
11:05 - 11:25
Martin Zikmund | Ako zaistiť bezpečnosť dát v Kubernetes clusteroch a aplikácií v nich bežiacich
Ochrana a bezpečnosť dát je jednou z kľúčových úloh IT oddelenia v podnikoch. Nové technológie ako je napríklad kontajnerizácia a prevádzka aplikácií v rámci Kubernetes clusterov so sebou prináša výzvu, ako zaistiť bezpečnosť dát a aplikácií práve v týchto nových prostrediach. Tradičné IT bezpečnostné nástroje Vám s týmto nepomôžu, pretože „nevidia“ dovnútra Kubernetes clustera a nie sú tak schopní detekovať prípadné hrozby. Predstavíme si nástroj spoločnosti SUSE – NeuVector, ktorý obsahuje unikátne technológie, pomocou ktorých dokáže zaistiť bezpečnosť prevádzky aplikácií vo vnútri ľubovoľného Kubernetes prostredia.
Ochrana a bezpečnosť dát je jednou z kľúčových úloh IT oddelenia v podnikoch. Nové technológie ako je napríklad kontajnerizácia a prevádzka aplikácií v rámci Kubernetes clusterov so sebou prináša výzvu, ako zaistiť bezpečnosť dát a aplikácií práve v týchto nových prostrediach. Tradičné IT bezpečnostné nástroje Vám s týmto nepomôžu, pretože „nevidia“ dovnútra Kubernetes clustera a nie sú tak schopní detekovať prípadné hrozby. Predstavíme si nástroj spoločnosti SUSE – NeuVector, ktorý obsahuje unikátne technológie, pomocou ktorých dokáže zaistiť bezpečnosť prevádzky aplikácií vo vnútri ľubovoľného Kubernetes prostredia.
11:30 - 12:15
Miroslav Chlipala | O (r)evolúcii ktorú prinesie nová smernica NIS2
Európska komisia dňa 16.12.2020 prijala návrh novej Smernice NIS II, ktorá má pôvodnú Smernicu NIS po štyroch rokoch nahradiť. Dva základné dôvody vzniku Smernice NIS II sú nasledovné: (i) nízka úroveň kybernetickej odolnosti podnikov pôsobiacich v EÚ, (ii) nekonzistentná odolnosť medzi členskými štátmi, nízka úroveň spoločného situačného povedomia a chýbajúca spoločná schopnosť reakcie na krízové situácie. Čo sa v mojom vystúpení dozviete? Či bude Smernica NIS II priamo uplatniteľná na území Slovenskej republiky. Koho sa Smernica NIS II týka. O novej kategorizácii povinných osôb. O bezpečnostných požiadavkách Smernice NIS II. O budúcich zmenách zákona o kybernetickej bezpečnosti. A prečo sa Smernicou NIS II zaoberať už teraz. Viac o tejto téme nájdete na našej špecializovanej stránke, ktoré sa venuje výlučne Smernici NIS II na www.bch.sk/nis-2.
Európska komisia dňa 16.12.2020 prijala návrh novej Smernice NIS II, ktorá má pôvodnú Smernicu NIS po štyroch rokoch nahradiť. Dva základné dôvody vzniku Smernice NIS II sú nasledovné: (i) nízka úroveň kybernetickej odolnosti podnikov pôsobiacich v EÚ, (ii) nekonzistentná odolnosť medzi členskými štátmi, nízka úroveň spoločného situačného povedomia a chýbajúca spoločná schopnosť reakcie na krízové situácie. Čo sa v mojom vystúpení dozviete? Či bude Smernica NIS II priamo uplatniteľná na území Slovenskej republiky. Koho sa Smernica NIS II týka. O novej kategorizácii povinných osôb. O bezpečnostných požiadavkách Smernice NIS II. O budúcich zmenách zákona o kybernetickej bezpečnosti. A prečo sa Smernicou NIS II zaoberať už teraz. Viac o tejto téme nájdete na našej špecializovanej stránke, ktoré sa venuje výlučne Smernici NIS II na www.bch.sk/nis-2.
12:20 - 12:50
Miroslav Havelka | Stav vzdelávania v kybernetickej bezpečnosti v SR
Kybernetická bezpečnosť podlieha regulácii na európskej aj národnej úrovni, ktorá určuje, ktoré profesné roly sú vyžadované či už pre činnosti auditu, alebo pre pracovné pozície v organizáciách – poskytovateľoch základnej služby v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. Vzdelávanie ale pokrýva aj potrebu zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti v širokých vrstvách spoločnosti. Na príklade Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti si ukážeme aké boli použité princípy pri zostavovaní vzdelávacieho programu, ako vyzerá súčasná schéma vzdelávania v kybernetickej bezpečnosti a aké poznatky z praxe po 2 rokoch vzdelávania máme k dispozícii.
Kybernetická bezpečnosť podlieha regulácii na európskej aj národnej úrovni, ktorá určuje, ktoré profesné roly sú vyžadované či už pre činnosti auditu, alebo pre pracovné pozície v organizáciách – poskytovateľoch základnej služby v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. Vzdelávanie ale pokrýva aj potrebu zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti v širokých vrstvách spoločnosti. Na príklade Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti si ukážeme aké boli použité princípy pri zostavovaní vzdelávacieho programu, ako vyzerá súčasná schéma vzdelávania v kybernetickej bezpečnosti a aké poznatky z praxe po 2 rokoch vzdelávania máme k dispozícii.
12:50 - 13:00
Záver, žrebovanie ankety
13:00 - 13:30
Obed

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o. SK

Už od roku 2000 sa venujeme event manažmentu, za sebou máme stovky realizovaných akcií a pekný riadok spokojných klientov. Rovnako dlho organizujeme odborné IT konferencie, ktoré si kladú za cieľ zoznamovať účastníkov s novinkami v odbore, prípadovými štúdiami i ponukou produktov spoločností.