Bezpečnosť a dostupnosť dát 2022

Prednášajúci


Martin Zikmund
Pre-Sales Manager, Region Central Europe, SUSE

Martin Zikmund

Martin Zikmund pracuje ve společnosti SUSE na pozici Pre-Sales Manager pro region střední Evropy (DE, AT, CH, CZ a SK), kde má na starosti vedení týmu presale konzultantů, jejichž cílem je podpora zákazníků na jejich cestě k digitální transformaci.

Martin Beran
Senior System Engineer, Veeam

Martin Beran

Martin Beran pracuje ve společnosti Veeam od října 2013 jako systémový inženýr. Je specialistou na technologie VMware, storage architekturu a technologie používané v datacentrech. Vlastní mnoho profesních certifikací a ocenění společností VMware, NetApp či Oracle. Dříve pracoval jako IT manager ve společnosti Carter a jako konzultant pro datacentra a virtualizaci ve společnosti Simac Technik.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET

Ondrej Krajč

Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Rastislav Janota
Riaditeľ, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Rastislav Janota

Rastislav Janota má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas jeho profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti ako v súkromnej sfére tak v štátnej správe, ako na Slovensku tak v rôznych štátoch v zahraničí. Od roku 1.1. 2016 je predsedom novovytvoreného výboru pre kybernetickú bezpečnosť Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. A od 1.7.2016 po nástupe do Národného bezpečnostného úradu riadi oblasť kybernetickej bezpečnosti kde vytvoril a riadi Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Miroslav Havelka
Riaditeľ odboru vzdelávania, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Miroslav Havelka

Ing. Miroslav Havelka je v Kompetenčnom centre zodpovedný za prípravu, realizáciu a zlepšovanie vzdelávacích programov v kybernetickej bezpečnosti. Po 26 rokoch praxe v oblasti IT je jeho súčasným poslaním spájať vo vzdelávaní svety IT, kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Miroslav Chlipala
Riadiaci partner a advokát | BCH Advokáti Chlipala

Miroslav Chlipala

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M. je advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Získal certifikát Rady Európy „Kybernetická kriminalita a elektronické dôkazy“. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobom pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a následne na Fakulte práva PEVŠ. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o. SK

Už od roku 2000 sa venujeme event manažmentu, za sebou máme stovky realizovaných akcií a pekný riadok spokojných klientov. Rovnako dlho organizujeme odborné IT konferencie, ktoré si kladú za cieľ zoznamovať účastníkov s novinkami v odbore, prípadovými štúdiami i ponukou produktov spoločností.