Bezpečnosť a dostupnosť dát 2019

Prednášajúci


Ondrej Kubovič
Špecialista pre digitálnu bezpečnosť, ESET

Ondrej Kubovič

Ondrej Kubovič, v ESETe pôsobí viac ako štyri roky na pozícii špecialistu pre digitálnu bezpečnosť. Jeho úlohou je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o kybernetických hrozbách. Prezentuje tiež výsledky výskumu ESET VirusLabu v médiách a na rôznych bezpečnostných podujatiach, vrátane konferencií s celosvetovou účasťou ako sú InfoSecurity či Mobile World Congress. Predtým sedem rokov pracoval v slovenských médiách, kde sa venoval témam ako IT bezpečnosť, obrana či vnútorná bezpečnosť.

Július Selecký
Senior Technical Pre-Sales Representative, ESET

Július Selecký

Július Selecký sa oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti venuje viac ako 10 rokov. Študoval na katedre informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na tejto fakulte absolvoval doktorandské štúdium. Dlhodobo pôsobí ako pedagóg na Fakulte managementu UK kde vedie prednášky a cvičenia z predmetov z oblasti informačných systémov, manažmentu a bezpečnosti. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2018 ako Senior Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou sú konzultačné poradenstvo primárne pre enterprise segment zákazníkov, zodpovednosť za testovanie a poskytovanie prezentácií produktov spoločnosti ESET.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET

Ondrej Krajč

Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Ondřej Kubeček
obchodný riaditeľ, System4u

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodným riaditeľom spoločnosti System4u a.s., ktorá sa primárne zaoberá technológiami pre hromadnú správu a zabezpečenie firemných mobilných zariadení. Ondřej vyštudoval Technickú univerzitu v Liberci a potom pracoval na obchodnej pozíciu u BlackBerry v rámci CEE regiónu. Posledných 15 rokov sa venuje problematike Enterprise Mobility a stojí za mnohými úspešnými projektmi ako v štátnej správe, ako aj v súkromnom sektore. Jeho ambíciou je byť s firmou System4u stále jednotkou na trhu EMM.

Petr Dostálek
Business development Manager, Data Protection Delivery Center

Petr Dostálek

Petr Dostálek je vedúcim pracovníkom v spoločnosti Data Protection Delivery Center, s.r.o., ktorá sa zaoberá oblasťou dodávok technológií do dátových centier zameraných na virtualizáciu, automatizáciu či zálohovanie / obnovu dát. Petr po štúdiách na VUT v Brne od roku 2007 vystriedal niekoľko technických pozícií v spoločnostiach Ahold, IBM, Avnet a stojí za mnohými úspešnými projektmi v CEE regióne so zameraním na virtualizačné technológie. Jeho osobné motiváciou je stať sa lídrom na poli doručovanie virtuálnych desktopov či aplikácií (VDI) na ľubovoľné zariadenie.

Milan Habrcetl
Cisco CyberSecurity Specialist, Cisco

Milan Habrcetl

Oblasti kybernetickej bezpečnosti sa venuje od roku 1998, prevažne v pozíciách sales manager alebo business development manager. V Ciscu pracuje od februára 2016 v rámci Global Security Sales organizácie s cieľom podpory predaja celého bezpečnostného portfólia Cisco Security v Českej republike a na Slovensku.

Miloš Blata
SENIOR SECURITY CONSULTANT & PROJECT LEADER, Safetica

Miloš Blata

Miloš Blata, absolvent oboru Počítačové sítě a komunikace na FI MU, aktuálně na pozici Senior Security Consultant & Project Leader ve společnosti Safetica Technologies, působí v odvětví IT Security již pět let. Zaměření soustředí na správu sítí, informatickou bezpečnost, projektové vedení interních, partnerských i zákaznických projektů a školení partnerů i zákazníků. Již čtvrtým rokem je jeho hlavní pracovní náplní ochrana dat a osobních údajů.

Maroš Barabas
vedúci produktového manažmentu, AEC

Maroš Barabas

Ing. Maroš Barabas, Ph.D. vyštudoval doktorský študijný program na Fakulte informačních technologií, VUT v Brně so špecializáciou na bezpečnosť a zameraním na behaviorálne aspekty sieťovej komunikácie, kde doteraz pôsobí ako výskumný pracovník. V roku 2006 nastúpil do novo vznikajúcej českej pobočky spoločnosti Red Hat, kde od roku 2008 pôsobil v tíme zameranom na bezpečnosť Linuxových systémov a to až do roku 2011. Od začiatku roku 2012 pracoval na pozícii IT Security Consultant v spoločnosti AEC a od roku 2014 viedol tím špecialistov zameraných na bezpečnostné technológie. Aktuálne na pozícii vedúceho produktového manažmentu zodpovedá za stratégiu produktového portfólia AEC. Profesionálne sa venuje hlavne oblasti bezpečnostných technológií so zameraním na detekciu malware, sieťovú analýzu, bezpečnosť informačných systémov a sietí, štandardy pre automatizáciu bezpečnosti, bezpečnostné nástroje a technológie, sieťovú behaviorálnu analýzu, návrh, implementáciu a audit bezpečnostných architektúr, systémov a technológií. V neposlednom rade sa zapája do šírenia bezpečnostného povedomia 17 odbornými a vedeckými publikáciami na bezpečnostných konferenciách a v odborných a vedeckých časopisoch vrátane odbornej výuky na univerzitách.

Iveta Šťavinová
IS Security Specialist Senior, Tatra banka

Iveta Šťavinová

Iveta Šťavinová vyštudovala Polytechnický inštitút v Charkove, odbor informačno-meracia technika. Má 25 rokov praxe v oblasti informačných technológií vrátane riešení pre implementáciu vyššej úrovne bezpečnosti informačných systémov, skúsenosti s návrhom bezpečných a vysoko dostupných nasadení dátových úložísk, implementáciou bezpečnostných prvkov pre relačné databázy (šifrovanie, riadenie prístupu, masking, auditing), SOC ako cloud služba, CASB cloud služba a pod. V Tatra banke je zodpovednou za hodnotenie bezpečnosti a risk management cloud riešení a cloud služieb, jednou zo zodpovedných za implementáciu metodiky bezpečnosti, požiadaviek bezpečnostných smerníc a zabezpečovanie ich súladu s legislatívou a internou bezpečnostnou politikou. Participuje na vytváraní bezpečnostných školení s cieľom zvýšiť bezpečnostné povedomie všetkých používateľov bankových systémov a cloud služieb. Významnou súčasťou jej práce je podpora bezpečnej implementácie platformových cloud služieb používaných pre podporu bankových činností.

Vladimír Váňa
Channel Sales Manager, Kaspersky

Vladimír Váňa

Vladimír má dlhoročné skúsenosti na obchodných pozíciách v medzinárodných IT spoločnostiach a v poslednej dobe najmä v kybernetickej bezpečnosti. V spoločnosti Kaspersky pôsobí viac ako 4 roky na pozícii Channel Sales Manager pre krajiny CEE a pobaltí. Jeho zodpovednosťou je rozvoj podnikania a predaj riešení pre zákazníkov zo segmentu SMB súvisiacich s komplexnými riešeniami kybernetickej bezpečnosti a podpora partnerskej siete.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.