Bezpečnosť a dostupnosť dát

Prednášajúci


Július Selecký
Senior Technical Pre-Sales Representative, ESET

Július Selecký

Július Selecký sa oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti venuje viac ako 10 rokov. Študoval na katedre informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na tejto fakulte absolvoval doktorandské štúdium. Dlhodobo pôsobí ako pedagóg na Fakulte managementu UK kde vedie prednášky a cvičenia z predmetov z oblasti informačných systémov, manažmentu a bezpečnosti. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2018 ako Senior Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou sú konzultačné poradenstvo primárne pre enterprise segment zákazníkov, zodpovednosť za testovanie a poskytovanie prezentácií produktov spoločnosti ESET.

Petr Kuboš
Regional Enterprise Sales Manager for CEE, Kaspersky

Petr Kuboš

Peter má dlhoročné skúsenosti na obchodných pozíciách v IT, Telco a kybernetickej bezpečnosti. V spoločnosti Kaspersky pôsobí 8 rokov na pozícii Enterprise Sales Manager pre krajiny CEE a pobaltí. Jeho zodpovednosťou je rozvoj podnikania a predaj Enterprise riešení súvisiace s komplexnými riešeniami kybernetickej bezpečnosti pre segmenty Enterprise vo všetkých vertikálach.

Pavel Škorpil
Security Specialist, IS4 security s.r.o.

Pavel Škorpil

Pavel Škorpil je bezpečnostným špecialistom v IS4 security. Pavel má mnohoročné skúsenosti v oblasti IT, kde sa venoval predovšetkým správe a projektovaniu sietí, ale aj riadeniu tímu v pozícii vedúceho systémového inžiniera. Po niekoľkých rokoch praxe v oblasti sietí sa rozhodol zamerať na bezpečnosť IT a posunúť svoju kariéru týmto smerom. Teraz pracuje ako bezpečnostný špecialista v oblasti sietí, kde sa zaoberá najmä ochranou sietí pred vonkajšími hrozbami, detekciou a prevenciou útokov, monitorovaním sietí a správou bezpečnostných incidentov.

Ivan Makatura
generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Ivan Makatura

Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov.

David Dvořák
ISA62443 Cybersecurity Expert, ITIL4 MP certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti č. 007/O-024

David Dvořák

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITILv4 PM, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na riadenie informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pôsobí ako partner a senior konzultant vo viacerých spoločnostiach, ktorých hlavnou činnosťou je výkon auditu KB a implementácia požiadaviek legislatívy a štandardov v oblasti ochrany súkromia, kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a. s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra kde založil a aj ako predseda viedol Výbor pre riadenie bezpečnosti pri Predstavenstve banky. V poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako Senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra. V spoločnosti Mazars Slovensko s. r. o. vytvoril a viedol oddelenie IT poradenstva. V spoločnosti SOITRON, s.r.o. založil a bol vedúcim oddelenia poradenstva IT pre Slovensko a Českú republiku. Je spoluzakladateľom spoločnosti auditori.it s.r.o. Je držiteľom ITSM certifikácie ITILv4 PM, certifikátu experta pre KB v priemyselných prostrediach ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert a mnohých ďalších. Je členom združení ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, Asociácie kybernetickej bezpečnosti, ISA Europe a Women 4 Cyber.

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka, a.s.

Marek Zeman

Mgr. Marek Zeman, PhD. má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.

Miroslav Chlipala
Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala

Miroslav Chlipala

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s 18-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, open source, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti duševného vlastníctva a IT práva a telekomunikácií. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Pôsobí ako pedagóg na Fakulte práva PEVŠ, predtým dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Boris Mittelmann
Senior Systems Engineer CEE, Veeam Software

Boris Mittelmann

Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.