Bezpečnosť a dostupnosť dát | Konference
Bezpečnosť a dostupnosť dát

Prednášajúci


Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET

Ondrej Krajč

Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Ondřej Kubeček
obchodní ředitel, System4u

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 15 let se věnuje problematice Enterprise Mobility a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u stále jedničkou na trhu EMM.

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka

Marek Zeman

Vyštudoval odbor numerická analýza a optimalizácia a odbor finančná a poistná matematika na fakulte matematiky a fyziky Univerzity Komenského. V súčasnosti pokračuje na externom doktorandskom štúdiu na katedre Religionistiky Univerzity Komenského. Má mnohoročné skúsenosti v budovaní a navrhovaní informačných systémov a ich ochrany v bankovom sektore. V Tatra banke, a.s. pracuje od roku 1998, na začiatku v oblasti dátových skladov, neskôr ako hlavný administrátor databáz. Bezpečnosti IS sa venuje od roku 2002. V roku 2008 sa stal vedúcim oddelenia bezpečnosti a nových technológii (CISO). Hlavnou úlohou je návrh, ochrana a implementácia bezpečnostných systémov. V poslednom období sa zameriava na procesné riadenie bezpečnosti a zvyšovanie bezpečnostného povedomia. V rámci akademickej sféry sa venuje analýze a spracovaniu neštruktuovaných dát (data mining), špeciálne z internetových zdrojov, zameraných na súčasnú náboženskú, kmeńovú a politickú situáciu v Blízkom východe.

Petr Kuboš
Enterprise Sales Manager, Kaspersky

Petr Kuboš

Petr Kuboš má dlhoročné skúsenosti v obchodných pozíciách IT a Telco spoločností. V Kaspersky pôsobí 5 rokom na pozícii Enterprise Sales Managera pre Českú republiku a Slovensko a jeho zodpovednosťou je rozvoj a uzatváranie obchodných príležitostí týkajúcich sa komplexných bezpečnostných riešení pre segment Enterprise.

Miroslav Chlipala
partner, Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala

Miroslav Chlipala

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s viac ako 15-ročnou praxou so zameraním na IT právo, softvérové právo, právne aspekty cloudu, ochranu osobných údajov, startupové právo a transfer technológií. Advokátska kancelária pod jeho vedením je opakovane vyhlasovaná za Právnickú firmu roka IP/IT/telco ako odporúčaná kancelária. Každoročne patrí medzi spíkrov FORBES Global: Technológie: Inovácie v biznise. Pôsobí ako národný právny garant pre združenie EuroCloud.org. Je členom združenia Data Privacy Compliance, ktoré združuje právnych expertov z viac ako 32 krajín sveta. Je autorom publikácie Cloud Privacy Check Country Report Slovakia. Pôsobí ako člen StarAudit Advisory Board. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti IT práva s dôrazom na logické prepojenie práva a technológií. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva Slovenskej advokátskej komory alebo na najvýznamnejšej slovenskej odbornej konferencii z oblasti IT práva, na ktorej sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU v Bratislave. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Jozef Kačala
Sales engineer pro EMEA a APAC, GFI Software

Jozef Kačala

Jozef Kačala pracuje v spoločnosti GFI na pozícii Sales Engineer pre regióny EMEA a APAC. Hlavnou náplňou jeho práce je komunikácia so zákazníkmi, konzultácie pri nasadení produktov v oblasti IT komunikácie a bezpečnosti. V súčasnosti sa zaoberá vplyvom rôznych druhov aplikácií na firemní bezpečnosť s ohľadom na to, akým najlepším spôsobom firemnú sieť zabezpečiť.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.