Bezpečnosť a dostupnosť dát 2019 | Konference
Bezpečnosť a dostupnosť dát 2019

Popis akcie

Konferencia cieli na aktuálne trendy IT bezpečnosti, ochrany a správy dát. Zameriame sa na využitie umelej inteligencie v detekcii hrozieb, zvýšenie bezpečnosti firemnej infraštruktúry a detekciu a response incidentov.

Jednou z tém konferencie bude Enterprise Mobility Management pre hromadnú správu a zabezpečenie firemných mobilných zariadení pre prístup k firemným dokumentom, dátam a aplikáciám.

Pozrieme sa tiež na Zero Trust architektúru, vzdelávanie zamestnancov ako kľúč k zvýšeniu bezpečnosti a bezpečnosť cloudových aplikácií v bankovom prostredí.

Ďakujeme všetkým účastníkom a partnerom za úspešný priebeh konferencie.  Záverečná správa je k dispozícii.

Dátum a čas

24/10/2019
09:00 - 14:30h

Miesto

Holiday Inn Bratislava

Bajkalská 25/A

Bratislava

Z programu

Ondrej Kubovič | Strojové učenie: Zbraň pre kyberútočníkov alebo ochranný štít v rukách kyberobrancov?
Strojové učenie ovplyvňuje a mení náš každodenný život viac než si často uvedomujeme. Niektoré z jeho implementácií pomáhajú v boji s útočníkmi a ich škodlivými kódmi. Aj strojové učenie však môže skončiť v nesprávnych rukách. V našej prezentácií sa pozrieme na obe strany tejto mince.

Iveta Šťavinová | Je spojenie banka a Cloud-ové riešenia oxymoron?
V súvislosti s cloud riešeniami je otázka bezpečnosti najfrekventovanejšou témou. Majú cloud aplikácie svoje miesto v banke, a ak áno, za akých podmienok?

Július Selecký, Ondrej Krajč | Ako výrazne zvýšiť bezpečnosť vašej infraštruktúry pomocou najnovších verzií produktov ESET.
IT bezpečnosť nie je o pocite a jednorazovom nasadení, ale ceste kontinuálneho zlepšovania sa. Takto k tomu pristupuje aj ESET so svojimi produktami, ako sú riešenia EDR, šifrovania, vzdialenej správy a iné o ktorých sa budeme rozprávat na tejto prezentacii.

Ondřej Kubeček, Petr Dostálek | Mobilné zariadenie ako efektívny pracovný nástroj vo všetkých odvetviach
Mobilný telefón či tablet používa k svojej práci drvivé množstvo firemných zamestnancov. Dokážeme sa z neho dostať ku všetkým firemným aplikáciám? Je zariadenie dostatočne zabezpečené pre pristupovanie k firemným dokumentom?

Vladimír Váňa | Intelligence Services
Ste si istí, že máte dokonalý prehľad o všetkom čo sa vo vašej firemnej sieti deje a váš incidence response tím je vo svojej práci efektívny? "Intelligence Services" sú účinný nástroj pre detekciu a response incidentov, o ktorých nemusíte vo svojej organizácii ani vedieť.

Milan Habrcetl | Architektúra Cisco Security pre Zero Trust model
Ochrana perimetra už dávno nestačí. Akým výzvam čelí dnešný CISO? Čo prináša Zero Trust model a čo môže ponúknuť integrovaná architektúra.

Celý program

Prednášajúci


Ondrej Kubovič
Špecialista pre digitálnu bezpečnosť, ESET
Ondrej Kubovič, v ESETe pôsobí viac ako štyri roky na pozícii špecialistu pre digitálnu bezpečnosť. Jeho úlohou je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o kybernetických hrozbách. Prezentuje tiež výsledky výskumu ESET VirusLabu v médiách a na rôznych bezpečnostných podujatiach, vrátane konferencií s celosvetovou účasťou ako sú InfoSecurity či Mobile World Congress. Predtým sedem rokov pracoval v slovenských médiách, kde sa venoval témam ako IT bezpečnosť, obrana či vnútorná bezpečnosť.

Július Selecký
Senior Technical Pre-Sales Representative, ESET
Július Selecký sa oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti venuje viac ako 10 rokov. Študoval na katedre informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na tejto fakulte absolvoval doktorandské štúdium. Dlhodobo pôsobí ako pedagóg na Fakulte managementu UK kde vedie prednášky a cvičenia z predmetov z oblasti informačných systémov, manažmentu a bezpečnosti. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2018 ako Senior Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou sú konzultačné poradenstvo primárne pre enterprise segment zákazníkov, zodpovednosť za testovanie a poskytovanie prezentácií produktov spoločnosti ESET.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET
Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Iveta Šťavinová
IS Security Specialist Senior, Tatra banka
Iveta Šťavinová vyštudovala Polytechnický inštitút v Charkove, odbor informačno-meracia technika. Má 25 rokov praxe v oblasti informačných technológií vrátane riešení pre implementáciu vyššej úrovne bezpečnosti informačných systémov, skúsenosti s návrhom bezpečných a vysoko dostupných nasadení dátových úložísk, implementáciou bezpečnostných prvkov pre relačné databázy (šifrovanie, riadenie prístupu, masking, auditing), SOC ako cloud služba, CASB cloud služba a pod. V Tatra banke je zodpovednou za hodnotenie bezpečnosti a risk management cloud riešení a cloud služieb, jednou zo zodpovedných za implementáciu metodiky bezpečnosti, požiadaviek bezpečnostných smerníc a zabezpečovanie ich súladu s legislatívou a internou bezpečnostnou politikou. Participuje na vytváraní bezpečnostných školení s cieľom zvýšiť bezpečnostné povedomie všetkých používateľov bankových systémov a cloud služieb. Významnou súčasťou jej práce je podpora bezpečnej implementácie platformových cloud služieb používaných pre podporu bankových činností.

Milan Habrcetl
Cisco CyberSecurity Specialist, Cisco
Oblasti kybernetickej bezpečnosti sa venuje od roku 1998, prevažne v pozíciách sales manager alebo business development manager. V Ciscu pracuje od februára 2016 v rámci Global Security Sales organizácie s cieľom podpory predaja celého bezpečnostného portfólia Cisco Security v Českej republike a na Slovensku.

Maroš Barabas
vedúci produktového manažmentu, AEC
Ing. Maroš Barabas, Ph.D. vyštudoval doktorský študijný program na Fakulte informačních technologií, VUT v Brně so špecializáciou na bezpečnosť a zameraním na behaviorálne aspekty sieťovej komunikácie, kde doteraz pôsobí ako výskumný pracovník. V roku 2006 nastúpil do novo vznikajúcej českej pobočky spoločnosti Red Hat, kde od roku 2008 pôsobil v tíme zameranom na bezpečnosť Linuxových systémov a to až do roku 2011. Od začiatku roku 2012 pracoval na pozícii IT Security Consultant v spoločnosti AEC a od roku 2014 viedol tím špecialistov zameraných na bezpečnostné technológie. Aktuálne na pozícii vedúceho produktového manažmentu zodpovedá za stratégiu produktového portfólia AEC. Profesionálne sa venuje hlavne oblasti bezpečnostných technológií so zameraním na detekciu malware, sieťovú analýzu, bezpečnosť informačných systémov a sietí, štandardy pre automatizáciu bezpečnosti, bezpečnostné nástroje a technológie, sieťovú behaviorálnu analýzu, návrh, implementáciu a audit bezpečnostných architektúr, systémov a technológií. V neposlednom rade sa zapája do šírenia bezpečnostného povedomia 17 odbornými a vedeckými publikáciami na bezpečnostných konferenciách a v odborných a vedeckých časopisoch vrátane odbornej výuky na univerzitách.

Ondřej Kubeček
obchodný riaditeľ, System4u
Ondřej Kubeček je obchodným riaditeľom spoločnosti System4u a.s., ktorá sa primárne zaoberá technológiami pre hromadnú správu a zabezpečenie firemných mobilných zariadení. Ondřej vyštudoval Technickú univerzitu v Liberci a potom pracoval na obchodnej pozíciu u BlackBerry v rámci CEE regiónu. Posledných 15 rokov sa venuje problematike Enterprise Mobility a stojí za mnohými úspešnými projektmi ako v štátnej správe, ako aj v súkromnom sektore. Jeho ambíciou je byť s firmou System4u stále jednotkou na trhu EMM.

Petr Dostálek
Business development Manager, Data Protection Delivery Center
Petr Dostálek je vedúcim pracovníkom v spoločnosti Data Protection Delivery Center, s.r.o., ktorá sa zaoberá oblasťou dodávok technológií do dátových centier zameraných na virtualizáciu, automatizáciu či zálohovanie / obnovu dát. Petr po štúdiách na VUT v Brne od roku 2007 vystriedal niekoľko technických pozícií v spoločnostiach Ahold, IBM, Avnet a stojí za mnohými úspešnými projektmi v CEE regióne so zameraním na virtualizačné technológie. Jeho osobné motiváciou je stať sa lídrom na poli doručovanie virtuálnych desktopov či aplikácií (VDI) na ľubovoľné zariadenie.

Miloš Blata
SENIOR SECURITY CONSULTANT & PROJECT LEADER, Safetica
Miloš Blata, absolvent oboru Počítačové sítě a komunikace na FI MU, aktuálně na pozici Senior Security Consultant & Project Leader ve společnosti Safetica Technologies, působí v odvětví IT Security již pět let. Zaměření soustředí na správu sítí, informatickou bezpečnost, projektové vedení interních, partnerských i zákaznických projektů a školení partnerů i zákazníků. Již čtvrtým rokem je jeho hlavní pracovní náplní ochrana dat a osobních údajů.

Vladimír Váňa
Territory Channel Manager, Kaspersky

Ďalšie akcie usporiadateľa

Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

22/02/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Škálování a zabezpečení aplikací
 • Napříč datovými centry i cloudy
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

08/11/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Udržitelné IT
 • Cloud computing
 • Kyberbezpečnost
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

06/10/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Evropská digitální identita
 • Centralizace eGovernmentu
Cyber Attacks
Cyber Attacks

20/09/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Ransomware
 • Krádeže dat
 • DDoS útoky
Document Management Conference
Document Management Conference

28/06/2022

online

 • Evidence dokumentů v cloudu
 • Jmenné rejstříky
 • Novinky e-governmentu
Cloud Computing Conference
Cloud Computing Conference

12/05/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Public cloud
 • Multicloud management
 • Cloud ve veřejné správě
IT Security Workshop
IT Security Workshop

22/03/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Nové trendy v ochraně dat
 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Případové studie a ukázky
Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

22/02/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
 • Škálování a zabezpečení aplikací
Právo na digitální služby v praxi
 • Právo na digitální služby od 1.2.
 • Katalog služeb
 • Povinnosti OVM
Atestace systémů spisových služeb
 • Legislativní východiska
 • Řešení Ministerstva vnitra
 • Atestace v souladu s normami
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.