25. októbra 2016

Holiday Inn

Bajkalská 25/A, Bratislava

Explózia dát je nepochybne sprievodným javom súčasnosti. Preto aj problematika bezpečnosti a dostupnosti dát zaznamenáva prevratný rozvoj a jej obsah a rozsah sa mení tiež v súvislosti s vývojom nových technológií. Ochrana dát sa netýka len jednotlivých zariadení, ale aj sietí, online úložísk a služieb. Množstvo dát, portfólio zariadení a úložisk sa tiež významne rozširuje s nástupom internetu vecí. Konferencia sa zameriava na aktuálne trendy a možnosti lepšej ochrany a efektívnej práce s dátami.

Aktuality

  • Nepochybne atraktívnou témou bude Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorého sa ujmú Mgr. Richard Otevřel a Mgr. Vladimír Troják, LL.M. z renomovanej AK Havel, Holásek & Partners. Na jednej strane dochádza k rozširovaniu oblastí, v ktorých sa dáta spracovávajú, na strane druhej sa rozširujú predpisy o ochrane osobných údajov, čoho je GDPR európskym dôkazom. Prednášajúci ukážu, či sa regulácie sprísnia alebo naopak, až za menej ako 2 roky nahradí 27 nie vždy kompatibilných úprav, ktoré teraz platia v členských štátoch EÚ.

  • Zoznámte sa s programom, prednášajúcimi i partnermi konferencie.

 

Kdy

25. októbra  2016

8.50 - 12.50, obed 12.50 - 13.30

Konferenční centrum otevřeno 8.00 - 14.00

Nenechajte si ujsť naše konferencie

 

   

Bezpečnosť a dostupnosť dát 2015

Záverečná správa     Program    Profily partnerov

Facebook Twitter Linkedin G+