25. októbra 2016

Holiday Inn

Bajkalská 25/A, Bratislava

Explózia dát je nepochybne sprievodným javom súčasnosti. Preto aj problematika bezpečnosti a dostupnosti dát zaznamenáva prevratný rozvoj a jej obsah a rozsah sa mení tiež v súvislosti s vývojom nových technológií. Ochrana dát sa netýka len jednotlivých zariadení, ale aj sietí, online úložísk a služieb. Množstvo dát, portfólio zariadení a úložisk sa tiež významne rozširuje s nástupom internetu vecí. Konferencia sa zameriava na aktuálne trendy a možnosti lepšej ochrany a efektívnej práce s dátami.

Aktuality

Máte záujem vystúpiť na konferencii Bezpečnosť a dostupnosť dát sa zaujímavou nekomerčnou prednáškou? Prihláste sa do Call for papers! Obratom sa Vám ozveme.

Nenechajte si ujsť naše ďalšie konferencie

 


13. septembra 2016
Praha

20. septembra 2016
Praha

11. októbra 2016
Praha
   

Bezpečnosť a dostupnosť dát 2015

Záverečná správa     Program    Profily partnerov

Facebook Twitter Linkedin G+