25. októbra 2016

Holiday Inn

Bajkalská 25/A, Bratislava

Explózia dát je nepochybne sprievodným javom súčasnosti. Preto aj problematika bezpečnosti a dostupnosti dát zaznamenáva prevratný rozvoj a jej obsah a rozsah sa mení tiež v súvislosti s vývojom nových technológií. Ochrana dát sa netýka len jednotlivých zariadení, ale aj sietí, online úložísk a služieb. Množstvo dát, portfólio zariadení a úložisk sa tiež významne rozširuje s nástupom internetu vecí. Konferencia sa zameriava na aktuálne trendy a možnosti lepšej ochrany a efektívnej práce s dátami.

Aktuality

Máte záujem vystúpiť na konferencii Bezpečnosť a dostupnosť dát sa zaujímavou nekomerčnou prednáškou? Prihláste sa do Call for papers! Obratom sa Vám ozveme.

Nenechajte si ujsť naše konferencie

 

   

Bezpečnosť a dostupnosť dát 2015

Záverečná správa     Program    Profily partnerov

Facebook Twitter Linkedin G+