Konferencia cieli na aktuálne trendy bezpečnosti, ochrany a správy dát.  Množstvo dát, portfólio zariadení a úložisk sa tiež významne rozširuje s nástupom internetu vecí.
Akcie prinesie tiež informácie o súčasných európskych i národných právnych normách ovplyvňujúcich prácu s dátami, akými sú Zákon o kybernetickej bezpečnosti a General Data Protection Regulation (GDPR).